Άδριανός

Görög

Άδριανός (Ádrianós)

Tulajdonnév

Άδριανός

  1. Adrián