Άλβέρτος

Görög

Άλβέρτος (Álvértos)

Tulajdonnév

Άλβέρτος

  1. Albert