Αμστελόδαμο

Görög

Αμστελόδαμο (Amstelódamo)

Földrajzi név

Αμστελόδαμο (Αμστελόδαμο)

  1. Amszterdam