Ανατολικό Τιμόρ

Görög

Ανατολικό Τιμόρ (Anatolikó Timór)

Földrajzi név

Ανατολικό Τιμόρ

  1. Kelet-Timor