Αντώνης

Görög

Αντώνης (Antónis)

Tulajdonnév

Αντώνης (Antónis)

  1. Antal