Αριστοτέλης

Görög

Αριστοτέλης (Aristotélis)

Tulajdonnév

Αριστοτέλης

  1. Arisztotelész