Αρκτικός Ωκεανός

Görög

Αρκτικός Ωκεανός (Arktikós Okeanós)

Földrajzi név

Αρκτικός Ωκεανός

  1. Északi-sarki-óceán