Αρχιμήδης

Görög

Αρχιμήδης (Archimídis)

Tulajdonnév

Αρχιμήδης

  1. Arkhimédész