Ατλαντικός Ωκεανός

Görög

Ατλαντικός Ωκεανός (Atlantikós Okeanós)

Földrajzi név

Ατλαντικός Ωκεανός

  1. Atlanti-óceán