Αὐνάν

Ógörög

Αὐνάν (Aunán)

Tulajdonnév

Αὐνάν

  1. Onán