Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού

Görög

Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού (Vretanikó Édafos tou Indikoú Okeanoú)

Földrajzi név

Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού

  1. Brit Indiai-óceáni Terület