Βόρειος Πόλος

Görög

Βόρειος Πόλος (Vóreios Pólos)

Földrajzi név

Βόρειος Πόλος (Vóreios Póloshn

  1. Északi-sark