Γαλλικά Νότια Εδάφη

Görög

Γαλλικά Νότια Εδάφη (Galliká Nótia Edáfi)

Földrajzi név

Γαλλικά Νότια Εδάφη

  1. Francia Déli- és Antarktiszi-területek