Γεδσών

Ógörög

Γεδσών (Gedsṓn)

Tulajdonnév

Γεδσών

  1. Gersón