Δεββώρα

Ógörög

Δεββώρα (Debbṓra)

Tulajdonnév

Δεββώρα

  1. Debóra