Ερρίκος

Görög

Ερρίκος (Erríkos)

Tulajdonnév

Ερρίκος (Erríkoshn

  1. Henrik