Ερυθρός Σταυρός

Görög

Ερυθρός Σταυρός (Erythrós Stavrós)

Tulajdonnév

Ερυθρός Σταυρός (Erythrós Stavróshn

  1. Vöröskereszt