Ευρωπαϊκή Ένωση

Görög

Ευρωπαϊκή Ένωση (Evropaïkí Énosi)

Földrajzi név

Ευρωπαϊκή Ένωση

(Evropaïkí Énosi)
  1. Európai Unió