Ηνωμένες Πολιτείες

Görög

Ηνωμένες Πολιτείες (Inoménes Politeíes)

Földrajzi név

Ηνωμένες Πολιτείες

(Inoménes Politeíes)
  1. Egyesült Államok