Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Görög

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Inoménes Politeíes Amerikís)

Földrajzi név

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

(Inoménes Politeíes Amerikís)
  1. Amerikai Egyesült Államok