Ηνωμένο Βασίλειο

Görög

Ηνωμένο Βασίλειο (Inoméno Vasíleio)

Földrajzi név

Ηνωμένο Βασίλειο

(Inoméno Vaszílio)
  1. Egyesült Királyság