Ινδικός Ωκεανός

Görög

Ινδικός Ωκεανός (Indikós Okeanós)

Földrajzi név

Ινδικός Ωκεανός

  1. Indiai-óceán