Καλά Χριστούγεννα

Görög

Καλά Χριστούγεννα (Kalá Christoúgenna)

Kifejezés

Καλά Χριστούγεννα(kalá Christoúyenna)

  1. boldog karácsonyt