Μαύρη Θάλασσα

Görög

Μαύρη Θάλασσα (Mávri Thálassa)

Földrajzi név

Μαύρη Θάλασσα (Mávri Thálassann

  1. Fekete-tenger