Μικρά Ασία

Görög

Μικρά Ασία (Mikrá Asía)

Földrajzi név

Μικρά Ασία (Mikrá Asíann

  1. Anatólia
  2. Kis-Ázsia