βάση δεδομένων

Görög

βάση δεδομένων (vási dedoménon)

Főnév

βάση δεδομένων (vási dedoménonnn(vási dedoménon)

  1. adatbázis