κοζάκικα

Görög

κοζάκικα (kozákika)

Főnév

κοζάκικα sn (kozákika)

  1. kazah (nyelv)