μοναχός

Görög

μοναχός (monachós)

Főnév

μοναχός (monachóshn (tsz. μοναχοί, nőnemű μοναχή)

  1. szerzetes