ουσιαστικό

Görög

ουσιαστικό (ousiastikó)

Főnév

ουσιαστικό (ousiastikósn(ousiastikó)

  1. főnév