πενήντα ένα

görög számok (szerkesztés)
 ←  50 51 52  → 
    tőszámnév: πενήντα ένα (penínta éna)
    sorszámnév: πεντηκοστός πρώτος (pentikostós prótos)

Görög

πενήντα ένα (penínta éna)

Számnév

πενήντα ένα

  1. ötvenegy