σαράντα εννέα

görög számok (szerkesztés)
 ←  48 49 50  → 
    tőszámnév: σαράντα εννέα (saránta ennéa)
    sorszámnév: τεσσαρακοστός ένατος (tessarakostós énatos)

Görög

σαράντα εννέα (saránta ennéa)

Számnév

σαράντα εννέα

  1. negyvenkilenc