σπάνιος

Görög

σπάνιος (spánios)

Melléknév

σπάνιος

(spánios)
  1. ritka