στόμαχος

Ógörög

στόμαχος (stómakhos)

Kiejtés

 

Főnév

στόμᾰχος (stómakhoshn (genitivus στομᾰ́χου); második ragozás

  1. gyomor