двадесет и један

Szerbhorvát

двадесет и један

  1. Lásd: dvadeset i jedan