אַפֿריקע

Jiddis

Földrajzi név

אַפֿריקע

(afrike)
  1. Afrika