מיטוואָך

Jiddis

Főnév

מיטוואָך hn

(mitvokh)
  1. szerda