Nemzetközi

Betű

A Wikipédiának van ilyen témájú szócikke:
  1. A dévanágari ábécében az (hosszú í) betűnek megfelelő diakritikus jel. A mássalhangzóban bennefoglalt a hangot í-re változtatja. Magyar átírása: í, szó végén i, IAST átírása: ī.

Dévanágari magánhangzók

Független
forma
Diakritikus
jel
Független
forma
Diakritikus
jel
Gutturális a á, szó végén a
Palatális i ि í, szó végén i
Labiális u ú
Retroflex ri
Dentális li
Palato-Gutturális é ai
Labio-Gutturális ó au