தங்கம்

Tamil

தங்கம் (taṅkam)


Főnév

தங்கம்

  1. arany