பெயர்ச்சொல்

Tamil

பெயர்ச்சொல் (peyarccol)


Főnév

பெயர்ச்சொல்

  1. főnév