பெரிய

Tamil

பெரிய (periya)


Melléknév

பெரிய

  1. nagy