வண்ணத்துப்பூச்சி

வண்ணத்துப்பூச்சி (vaṇṇattuppūcci)


Főnév

வண்ணத்துப்பூச்சி

  1. lepke