விக்கிப்பீடியா

Tamil

விக்கிப்பீடியா (vikkippīṭiyā)


Főnév

விக்கிப்பீடியா

(vikkipeedia)

  1. wikipédia