నేత్రం

Telugu

Főnév

నేత్రం (nētraṃ? (plural నేత్రాలు)

  1. szem