పిట్ట

Telugu

Főnév

పిట్ట (piṭṭa? (plural పిట్టలు)

  1. madár