పెద్ద

Telugu

Melléknév

పెద్ద (pedda)

  1. nagy