ຈົດໝາຍ

Lao

Főnév

ຈົດໝາຍ

(chot-maaj)
  1. levél (írt)