ໄຟສັນຍານຈໍລະຈອນ

Főnév

ໄຟສັນຍານຈໍລະຈອນ

  1. jelzőlámpa
  2. közlekedési lámpa