វិគីភីឌា

Khmer

Főnév

វិគីភីឌា

(vikiiphiidiaa)

  1. wikipédia