Ἀφροδίτη

Ógörög

Ἀφροδίτη (Aphrodítē)

Kiejtés

 

Tulajdonnév

Ἀφροδῑ́τη (Aphrodī́tēnn (genitivus Ἀφροδίτης); első ragozás

  1. Afrodité