Japán

Főnév

上座部仏教

上座部仏教(じょうざぶぶっきょう) (jōzabubukkyō, )
  1. théraváda (buddhizmus)